Oprogramowanie Mega Space umożliwia dynamiczne zarządzanie przestrzenią magazynową

System Mega Space składa się z następujących modułów

Portal WWW

Program na terminale mobilne

Serwisy systemowe do automatycznej obsługi wymiany danych z systemami zewnętrznymi (integracja)

Funkcjonalności systemu Mega Space

 • Dynamiczne zarządzanie przestrzenią składowania

 • Rejestracja wszelkich operacji magazynowych

 • Obsługa towarów z numerami seryjnymi, partiami, datami przydatności

 • Obsługa terminali przenośnych

 • Informacja rejestrowana online w miejscu jej powstania, czyli przy towarze i miejscu składowania

 • Brak pracy anonimowej

 • Dowolna wielopoziomowa struktura opakowań/nośników

Pełna historia towaru:

 • Przyjęcie zewnętrzne do magazynu

 • Wydanie wewnętrzne na produkcję

 • Przyjęcie wewnętrzne z produkcji

 • Przesunięcia międzymagazynowe i między regałowe

 • Kompletacja i wydanie zewnętrzne

 • Inwentaryzacja

 • Integracja z ERP i MRP

 • Dokładna identyfikacja towarów w magazynie

 • Przyjazny panel do generowania struktury regałów

 • Dokładna i efektywna lokalizacja towarów w miejscach składowania

Obsługa składowania:

 • W regałach paletowych

 • W regałach wjezdnych

 • W regałach półkowych

 • W stosach

 • W regałach automatycznych

 • Obsługa stref składowania

Obsługa automatyki magazynowej:

 • Napędzane przenośniki rolkowe

 • Automatyczne regały pojemnikowe oraz paletowe

 • Sortery

 • Paletyzery

 • Zrobotyzowane aplikatory etykiet

 • Efektywna rejestracja wydajności pracowników

 • Wygodna wizualizacja podstawowych parametrów pracy magazynu na jednym ekranie

 • Bardzo wydajny i rozbudowany system raportowania pracy magazynu

 • Praca na centralnym serwerze  

Umów się na rozmowę z naszym doradcą!